26 Mart 2015 Perşembe

Nefretin kıyısında - AJ Türk'e göre Husiler

Al Jazeera Türk, Suudi Arabistan önderliğindeki Sünni-Selefi koalisyonun Yemen'i bombalamaya başlaması üzerine bir derleyici-toplayıcı haber yaptı. "Yemen'de 'İran-Suud savaşı'" başlıklı yazıyla, olan biteni "mercek altına almış"lar, öyle dediler. Bu yazının "Husiler kimdir?" arabaşlığı altında yeralan kısmını aktarıyorum:
Yemen ile Suudi Arabistan sınırında bulunan Sada kent merkezinde yaşayan Husiler önceleri, Hz. Muhammed'in torunları olan ilk 5 İmam'ı (Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, İmam Zeynelabidin ve İmam Zeyd) meşru İslami önder kabul eden ancak Sünni Müslümanlar ile teorik ve pratik alanda çatışmayan Zeydi mezhebine mensup.
Sana Üniversitesi Eğitim ve Felsefe Bölümü üyesi Prof. Dr. Ahmed Muhammed Dağşi, Zeydi Mezhebi'nin genel görüşleri arasında yer almayan "Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'ı Hz. Ali'den önce halife oldukları için suçlu ya da kafir görmek" gibi aykırı görüşlere sahip olan Carudiye ekolüne mensup olan Husi lideri Bedreddin Husi'nin İran'ın Kum kentinde ve Lübnan'da gördüğü ilahiyat eğitimi sonucu 12 İmam Şii mezhebini kabul ettiğine dikkati çekiyor. Dağşi, Husi hareketinin, ideolojik açıdan Yemen'deki Sünni ve Zeydi hareketlerden bağımsızlaşarak İran yönetimiyle paralel bir siyasal oluşuma dönüştüğü değerlendirmesinde bulunuyor.
Yemen'in en büyük Zeydi otoritesi şeklinde anılan İmam Kadı Muhammed İsmail Amrani'nin yanısıra İmam Maciduddin Mueydi, Muhammed el-Mansur, ve Dr. Murtaza Mahatvari, Muhammed Abdulazim el-Husi gibi Zeydi otoritelerin "gayrimeşru" ilan ettiği Husi Ensarullah hareketi Yemen Alimler Birliği tarafından da "fitne çıkarmak" ile itham edilmişti.
Bunlar, "kimdir?" sorusuna cevap.

Galiba hayatta boyutlarını, derinliğini, en ince ve ücra damarlara kadar yayılmışlığını kavramakta en çok zorlandığım şeyler arasında, birilerindeki Şii nefreti bulunuyor. Giderek anlıyorum. "Kimdir?" sorusuna cevaben bunların yazılmasını yeryüzündeki hiçbir insan grubu hak etmez. Hiçbir basit eksik-yanlış gazetecilik hadisesinin şu yukarıda aktardığım garabeti izah edebileceğini sanmıyorum. Umarım bütünüyle yanılıyorumdur.

[ EK / 16:57 / Jiyan.org'un Husilerle ne alıp veremediği olabilir, anlamıyorum. demiş ve bu sitenin, kendisine hiç yakışmayacak bir yazıyı alıntıladığını duyurmuş, eleştirmiştim. Eleştiri üzerine, dakikalar geçmeden yazıya bakıp kaldırdılar. Beni dinledikleri için elbette değil, gazetecilik, nesnellik adına duyarlılık gösterdikleri ve "özür dileriz" gibi, Türkiye'de altın değerindeki bir sözü sarf edebildikleri için teşekkürler, tebrikler, Jiyan'a. ]