4 Şubat 2015 Çarşamba

Boko Haram hadisesi de IŞİD'leşiyor mu?

Boko Haram bu defa asıl hayat ve eylem alanı Nijerya'da değil, Kamerun'da sanatını icra etti ve yüz kişiyi öldürdü. Bu yeni katliam olguya bambaşka boyutlar kazandırabilir.

Baştan söyleyeyim, bölgenin, konunun uzmanı değilim, bilgim geniş ve derin değil. Ancak, tesadüf eseri, geçen gün birkaç ayrı yerden birşeyler okudum ve bu yeni saldırı okuduklarımı hatırıma getirdi. Bölgeyi izleyen gazeteciler, esasen Nijerya sınırları içerisinde faaliyet gösteren Boko Haram'ın, Nijerya'nın komşuları Nijer, Çad ve Kamerun'a rahatça girip çıktığına, bu şekilde kendine ilave kaçış ve savunma imkânları yarattığına dikkat çekerek, şu soruyu ortaya atıyorlardı: Bu örgütle mücadelede komşuları neden Nijerya ile etkin işbirliğine girmiyorlar?

Cevaben, bu ülkelere hükmeden devletler (yönetici elitler) arasındaki saklı gerilimleri, anlaşmazlıkları, güvensizlikleri ortaya sürüyordu bölgeyi bilenler. Hattâ, meselâ Kamerun'un, Boko Haram'ın topraklarına girip çıkmasına göz yumuyor olabileceği dahi belirtiliyordu.

Şimdi Boko Haram Kamerun'da katliam tertipledi. Irak'ın bir şehrinden çıkıp, Suriye'den de parçalar kopartarak neredeyse ülke kuran IŞİD örneği önümüzdeyken, Boko Haram'ın da aynı yolu izleyip izlemeyeceğini sorabiliriz. Afrika devletlerinin çoğu, ücra köşelerinde askerin polisin ortalama bir devletin askeri polisi gibi dahi davranmadığı, sahipsiz sayılabilecek bölgelere sahip. Afrika'nın kuzeyi ve Sahra altı bölgesinde El Kaide'nin türlü çeşitlemeleri -ve tabiî bizzat kendisi- dal budak salmış halde. Boko Haram, nüfusu yüz binleri bulan yerleşim yerlerine saldırabiliyor, bir çırpıda iki bin kişiyi öldürebiliyor. Ve şimdi de, aslında kendisini önden arkadan kıstırabilecek iki düşmanı birden üstüne çekmek istermiş gibi, Kamerun'a saldırıyor.

Acaba orada da amaç, Nijerya'da -henüz IŞİD gibi eğreti de olsa bir devlet müsveddesi kuramadığı ama- fiilen denetleyebildiği, sökülüp atılamadığı bir bölgeye komşu ülkelerden bölgeler ekleyip, iyi kötü bir yönetim oluşturup halifelik ilân etmek veya IŞİD'in halifesine biat etmek mi?

Şimdilik bilgim sadece böyle bir soruyu sormaya yetiyor. Kayıt düşmek amacıyla yazdım bu satırları.

[ EK / 5 ŞUBAT / 17:15 / Bu yazdıklarımı, Boko Haram stratejisi açısından şüpheli getirebilecek ama sorunun uluslararasılaşması açısından destekleyecek bir yeni bilgi: Boko Haram'ın Kamerun'a saldırısı, Çad ordusunun örgüte yönelik operasyonunun ardından gelmiş. Çad ordusu iki yüz kadar örgüt militanını öldürdüğü saldırının yanısıra, Nijerya-Nijer sınırında hareket halinde. Boko Haram militanları bu saldırıdan kaçıp Kamerun'daki katliamı gerçekleştirmişler. İnsanların gırtlaklarını kesmişler, camiyi yakmışlar. ]

[ EK / 6 ŞUBAT / TC Dışişleri Bakanlığı, Boko Haram'ın Kamerun'daki katliamını kınadığı, "giderek bölgesel bir sorun haline geldiği gözlemlenen Boko Haram terör örgütüne karşı bölge ülkelerinin ortak askeri güçle mücadele kararını" desteklediğini açıkladı. ]